Безплатни юридически консултации Арбитражни дела Нова Визия

Арбитражния Съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Предимства на Арбитражния съд

Предимства на Арбитражния съд

Пълноправното членство на България в Европейския съюз поставя редица предизвикателства пред всички сфери на социално-икономическия и политическия живот в страната, което изисква полагане на значителни усилия както от публичните институции, така и от бизнеса и гражданите за успешно интегриране в ЕС.

Прочети още...

Арбитражен Съд

Арбитражния Съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Прочети още...

Арбитражно производство

Арбитражът е разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие.
Арбитражния съд при Сдружение „ППМ” е създадено именно с цел да откликне на нуждите на страните по частноправни имуществени правоотношения с оглед уреждане на възникналите между тях спорове.

Прочети още...

Нормативна Уредба

Ню-Йоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. - ратифицирана от Р България през 1961 г.; обн. в Д.в. бр. 2 от 8.1.1965 година.
Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж - ратифицирана от Р България през 1964 г., обн. в Д.в. бр. 57 от 1964 година. 

Прочети още...

АРС ( АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ) ПРИ СППМ

АРС ( АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ) ПРИ СППМ

Какво представялва АРС ?

АРС е термин, който се използва, за да опише различни методи за решаване на спорове без да се стига до намесата на държавните съдилища.

Например при възникването на спор решите да го отнесете към съда ще се сблъскате с една скъпа, стресиращ и много бавна процедура.

Алтернативното решаване на спорове (АРС)  ще ви спести време, средства и най-важното ще запазите добрите си взаимоотношения с другата страна.
АРС при СППМ ще бъде достъпен за гражданите след приемане на правилник за дейността и други изискуеми по закон документи за което своевременно ще Ви информираме на нашия сайт.

МЕДИАЦИЯ И ПОМИРЕНИЕ ПРИ СППМ

МЕДИАЦИЯ И ПОМИРЕНИЕ ПРИ СППМ

От 01.08.2012 год. ние предлагаме на гражданите услугите по Медиация и Помирение при СППМ.

Медиацията и Помирението е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна. Тя е изключетелно евтина и бърза.

Ние препоръчваме процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди неговата ескалация и преди внасянето му в Съда.

Реда за провеждане на Медиацията и Помирението са описани в Правилника за Помирение.

 

Търговски договори с включена арбитражна клауза

Тук може да разгледате примерни Търговски договори с включена арбитражна клауза.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.