Арбитражен съд Русе

гр. Русе 7000
ул. „Александровска” 24
/Роял Сити Център/ ет. 4, офис 12/13
тел / факс: 0888001888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банкова сметка за внасяне на такси

IBAN – BG90STSA93000023373045

BIC - STSABGSF

БАНКА ДСК АД


банкова сметка за внасяне на депозити

IBAN – BG83STSA93000023373074

BIC - STSABGSF

БАНКА ДСК АД

 

банкова сметка за внасяне на суми по арбитражни и помирителни производства

IBAN – BG65STSA93000023372816

  BIC - STSABGSF

   БАНКА ДСК АД