гр. Хасково, 6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банкова сметка за внасяне на такси

IBAN – BG90STSA93000023373045

BIC - STSABGSF

БАНКА ДСК АД


банкова сметка за внасяне на депозити

IBAN – BG83STSA93000023373074

BIC - STSABGSF

БАНКА ДСК АД

 

банкова сметка за внасяне на суми по арбитражни и помирителни производства

IBAN – BG65STSA93000023372816
  BIC - STSABGSF
   БАНКА ДСК АД

 

COPYRIGHT © 2009 - 2018 - АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СППМ