Новини

Реформата в съдебната система безусловно е свързана с въвеждането на електронно правосъдие.

Стратегията за внедряването му в държавните съдилища бе разработена още през 2012 година, но все още е само на хартия. От 2015 година всички физически и юридически лица - страни по дела в Арбитражен съд София, могат да се възползват от електронно правосъдие. Системата е още едно огромно предимство на арбитражното производство пред държавните съдилища, тъй като пести не само време, но и пари. Всеки, решил да се възползва от електронно правосъдие, има отдалечен достъп до цялата документация по делото си. Входът в системата е с потребителско име и парола, дадени от съда, което гарантира пълната конфиденциалност на информацията. Съществува и опция цялата кореспонденция да се води по електронен път, ако страните пожелаят това.
Системата за електронно правосъдие дава и възможност Арбитражен съд - София да разглежда дела, страните по които дори не са в една държава.