1. проф. д-р Димитър Георгиев Саздов, професор по Гражданско право, преподавател в Университета за Национално и Световно Стопанство, Специализации в Държавния Московски Университет и Държавния Университет в гр. Санкт Петербург.
 2. Марина Зиновьевна Пак, кандидат на юридическите науки, председател на Арбитражния съд при Московската Търговско Промишлената Палата.
 3. Момчил Кунчев Иванов, асистент по гражданско и търговска право при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
 4. Наталия Александрова Александрова, адвокат. - зам.-председател на АССофия
 5. Ангел Митков Георгиев, адвокат.
 6. Мара Димитрова Христова - Христанова, председател на търговско отделение на Апелативен съд Варна и зам. председател на Апелативен съд Варна за периода юни 2004г. - октомври 2015г.
 7. Сотириос Фелиос - Гърция, юрист.
 8. Рене Офферсен - Дания, опитен арбитър, председател на датския управителен съвет на Комитета по арбитраж и AРС(Алтернативното решаване на спорове) към Международната търговска палата(камара),  член на Управителния съвет на Датската асоциация по арбитраж.
 9. Георг Летт - Дания, адвокат, арбитър, датски член на Международния арбитражен съд към Международната търговска палата(камара).
 10. Седрик Бергер - Швейцария, адвокат, главен секретар в LIBRALEX (Мрежа за европейски правни фирми).
 11. Матс Ингвар - Швеция, адвокат.
 12. Eв Монжан - Франция, адвокат.
 13. Бернар Каен - Франция, адвокат.
 14. Улрих Мюнцер - Германия, адвокат, лектор по международно и европейско търговско право, както и по Обща част от Германския граждански кодекс в Университета по приложни науки в Пфорцхайм, специалист по международно бизнес право.
 15. Шандор Немет - Унгария, адвокат.
 16. Деница Петрова Цветанова, адвокат.
 17. Миронела Славчева Христова, адвокат.
 18. Олена Стефкова Шишкова, адвокат.
 19. Галина Ангелова Механджиева, адвокат.
 20. Борислав Венелинов Жечев, адвокат.
 21. Николай Найденов Найденов, адвокат
 22. Стефан Николов Черноколев, адвокат.
 23. Ивайло Димитров Данов,  адвокат, Председател на Софийска адвокатска колегия.
 24. Николай Митков Банков, адвокат.
 25. Диана Георгиева Цакова - Гъдева, юрист, зам. – председател на Централен Кооперативен Съюз.
 26. Данаил Русев Димов, юрист.
 27. Ребека Атрий - Великобритания, медиатор и адвокат.
 28. Джон Абот - Великобритания, медиатор и адвокат.
 29. Силвия Димитрова Кръстева, адвокат.
 30. Ангелина Димова Димитрова, адвокат.
 31. Матеа Серьожева Господинова, адвокат.
 32. Недялка Димова Митева, адвокат.
 33. Владимир Боянов Върбанов, доктор по международно право и международни отношения.
 34. Зорница Дачева Трифонова, адвокат.
 35. Снежана Вескова Тодорова, адвокат.
 36. Бончо Марков Бонев, зам.- председател на търговско отделение на Апелативен съд Велико Търново за периода от 07.2004г.  до 10.2014г.
 37. Анастас Благовестов Пунев, адвокат.
 38. Асен Петев Христанов, адвокат.
 39. Красимир Стефанов Гюров, адвокат.
 40. Антоанета Петрова Иванова - Барес,  юрисконсулт.
 41. Стоил Параскевов Петров - юрист, главен юрисконсулт на NET AND LAW - София.
 42. Стефан Дечков Саранеделчев, юрист.
 43. Недялко Цоков Младенов, адвокат.
 44. Жана Иванова Кисьова, адвокат.
 45. Магдалена Атанасова Несторова, юрисконсулт.
 46. Магдалена Павлова Колева, адвокат.
 47. Руска Ангелова Маречкова, адвокат.
 48. Илиян Цветков Беслемешки, адвокат.
 49. Стефан Димитров Хаджииванов, юрисконсулт на „Краун Естейт” - Агенция за недвижими имоти.
 50. Гюра Василева Великова, адвокат.
 51. Свилен Благоев Зайков, адвокат.
 52. Юрий Дончев Бошнаков, адвокат.
 53. Мартин Живков Богдев, адвокат.
 54. Михаил Димитров Хаджиянев, адвокат.
 55. Мая Йорданова Шишкова, адвокат.
 56. Иво Милчов Гърнев, адвокат.
 57. Събин Иванов Събев, адвокат, старши асистент по административно право и административен процес в НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново.
 58. Диана Стойчева Табутова, адвокат.