1. ДЕШКА КРУМОВА РАЧЕВЕЦ, нотариус.
2. КРЕМЕН ВАЛЕНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ, адвокат.
3. КРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, юрисконсулт.
4. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТРАНОВА, счетоводител.
5. СТЕЛА СЛАВЕЙКОВА КИРИЛОВА, юрисконсулт.
6. ЕМИЛ ДОНЧЕВ ТОМОВ, консултант.
7. АЛЕКСАНДЪР ЦОКОВ ЖЕЛЯЗКОВ, адвокат.
8. РУМЯНА ВЪРБАНОВА БОРИСОВА, икономист.
9. СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕТРАНОВА, адвокат.
10. ДОБРОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, консултант.