Арбитражен съд при СППМ

Арбитражът е разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по спора с това правомощие.
hammer1.png
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска морска камара
Асоциация за подпомагане на ВиК сектора в Р.България
Камара на строителите в България
 
Община Дългопол
Община Вълчи дол
Община Варна
Община Върбица
Община Рила
Община Самоков