АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СППМ


Арбитражния Съд
разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.
slider6.jpg
1img-1.jpg

АРС ( АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ) ПРИ СППМ

Какво представялва АРС ?

АРС е термин, който се използва, за да опише различни методи за решаване на спорове без да се стига до намесата на държавните съдилища.
Например при възникването на спор решите да го отнесете към съда ще се сблъскате с една скъпа, стресираща и много бавна процедура.
Алтернативното решаване на спорове (АРС)  ще ви спести време, средства и най-важното ще запазите добрите си взаимоотношения с другата страна.
АРС при СППМ ще бъде достъпен за гражданите след приемане на правилник за дейността и други изискуеми по закон документи за което своевременно ще Ви информираме на нашия сайт.

МЕДИАЦИЯ И ПОМИРЕНИЕ ПРИ СППМ

От 01.08.2012 год. ние предлагаме на гражданите услугите по Медиация и Помирение при СППМ.
Медиацията и Помирението е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна. Тя е изключетелно евтина и бърза.
Ние препоръчваме процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди неговата ескалация и преди внасянето му в Съда.

Реда за провеждане на Медиацията и Помирението са описани в Правилника за Помирение.

2ars1.jpg