Събития

Семинар на арбитрите при АС-София при СППМ

На 17 - ти май се проведе пролетното организационно заседание на арбитрите при Арбитражен съд - София. Покана за заседанието бе отправена от арбитражната колегия и на заседанието присъстваха повече от 30 арбитри. Домакин на срещата бе господин Драгомир Желязков - председател на Арбитражен съд София. На заседанието присъства и Наталия Александрова вече в качеството си на заместник - председател на съда. Арбитражен съд София е независима правораздавателна институция, разрешаваща международни и вътрешни имуществени спорове. Съдът разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.