Новини

Делата в арбитражния съд приключват за шест месеца

Драгомир Желязков, председател на Арбитражен съд, София в Клуб Инвестор на 19 декември 2015

 

 

Драгомир ЖелязковАко съдебната система има недостатъци, дали арбитражните съдилища са реална алтернатива. На този въпрос отговаря в седмичното предаване на Bloomberg TV Bulgaria Клуб Инвестор Драгомир Желязков, председател на Арбитражен съд, София при сдружение "Правна помощ и медиация".

Процедурата е значително опростена, като производството е на една инстанция и актовете на арбитражния съд не могат да бъдат обжалвани. Но това не означава, че не могат да бъдат контролирани. Контролът над абритражните решения се осъществява от ВКС, който следи за правилното прилагане на закона и провеждането на арбитражната процедура.


 

Адвокатските хонорари са по наредбата на Висшия адвокатски съвет. Таксите в арбитражния съд не са като в държавната съдебната система, където на първа инстанция се плаща 4% върху материалния интерес, но не по-малко от определена сума, 2% на втора и 1% на трета инстанция. В арбитражния съд те са скала, като с нарастване на арбитражния интерес тя и се стига до такса под 1%, обясни Желязков.

Съдът разглежда граждански и търговски спорове, а през последните над 4-5 години - и потребителски.
Предвидени са някои изключения, в които арбитражното производство не е приложимо. Такива са спорове, засягащи вещни права върху недвижими имоти. Може да бъде заведено арбитражно дело за задължението за собственост или за предаване, но не и за самата собственост, поясни Желязков. Също така са изключени делата за издръжка и делата по семейни въпроси. 

Нямаме юрисдикция и за административното и наказателно право, допълни той.

Не е задължително предварително да е подписана клауза, че споровете се решават в арбитражен съд. Но има два варианта, които допускат да бъде проведено арбитражно производство, което да завърши с валиден акт - когато една от страните започне арбитражно производство и другата не възрази или изрази съгласие.

Няколко десетки хиляди дела са минали през арбитражния съд, съобщи Желязков.

 Драгомир Желязков. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Драгомир Желязков. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Най-често спорът е за това дали се дължи цената по договора или дали е изпълнен договорът, например, не е доставено нещо.

Освен това ютилити компании и други доставчици на услуги също включват арбитражни клаузи. Застрахователни компании понякога и в общите си условия залагат арбитраж, ако клиентът изрично е заявил, че е запознат и ги приема.

По думите на Желязков делата приключват до шест месеца, докато в държавния съд, дори производството да е на две инстанции, те приключват за година и половина - две.

Спорове до 25 000 лева се разглеждат от един арбитър, а над тази сума - от трима, обясни процедурата председателят на съда. В този случай всяка от страните посочва по един, а председателят на съда назначава председателя на състава. Възможно е да бъдат финансисти и счетоводители.

Арбитрите се включва в един списък, който е публичен и всяка страна избира арбитър от този списък. Отсрещната страна може да поиска отвод.

Същите механизми на принудата, които има държавата, са налице и тук по силата на ГПК и Закона за международния търговски арбитраж, поясни Желязков. След получаване на арбитражното решение, страната, в чиято полза е то, може да се снабди с изпълнителен лист от Софийски градски съд.

 

Източник: Bloomberg TV Bulgaria