Новини

Видео: Арбитражен съд София назначи нови служители по програма Младежка заетост

 По информация на зам.председателя на Арбитражен съд София за изминалата година пред Арбитражен съд София са били заведени над 100 000 арбитражни дела, което след себе си е открило нови работни места.

 

Зам. председателят на Арбитражен съд София обясни, че запознавайки се с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Арбитражен съд София се е възползвал от схема „Младежка заетост”, която е била изключително полезна тъй като е дала възможност на младите хора да се докоснат до съдебната система.

Зам. председателя на Арбитражен съд София посочи, че като работодатели схемата младежка заетост е спомогнала изключително много, тъй като чрез нея са заплащани заплатите и осигуровки на служителите.

Най-голяма полза от Бюрата по труда в лицето на Агенцията по заетостта е обстоятелството, че същите са успели да направят качествен подбор и съобразно изискванията да насочат към Арбитражен съд София най-подходящите служители за работа.

Благодарение на Бюрата по труда към Арбитражен съд София са били насочени качествени и добре работещи млади хора по схема „Младежка заетост”, които за шест месеца, са успели да навлязат в електронното правосъдие, да обработят огромен на брой дела като по този начин са спомогнали за развитието на правораздавателната институция като цяло.