Новини

Наталия Александрова е новият заместник - председател на Арбитражен съд - София!

Арбитражен съд - София има нов заместник - председател. Преди 2 седмици с решение на арбитражната колегия на поста бе назначена Наталия Александрова - юрист с 15 - годишен стаж.

Магистърската си степен по право Александрова завършва през 2001 в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а специализациите ѝ са Правораздаване, Международно право и Международни отношения. Образованието си тя продължава в Дрезден, Германия, където през 2003 година става магистър по Европейско право от Техническия университет в града. Дипломната ѝ работа е на тема "Сключване на договори по новото българско частно право с акцент върху защитата на потребителите".  Наталия Александрова владее свободно немски и английски език, а от 2006 година е и член на Софийска адвокатска колегия.

Наталия Александрова бе топло посрещната от колегите си. В нейна чест се състоя  коктейл, на който присъстваха повече от 100 души - арбитри, колеги адвокати и приятели. Сред специалните гости на събитието бе и господин Драгомир Желязков - председател на Арбитражен съд - София.