Новини

Крим, прането на пари, Виена и изкуството

Председателят и заместник-председателят на Арбитражен съд София към сдружение „Правна помощ и медиация“ участваха в семинар на тема „Art Law“, който се проведе във Виена.

Не може да се каже, че към момента българското право категорично разпознава и регулира отрасъл „Art law“, но с отварянето на западноевропейските пазари за изкуство на изток, тази материя набира популярност и у нас. Art law включва както проблеми на авторското и сродните му права, така и договорно, наследствено, реституционно, публично, дори наказателно право.

Wiener Musikverein

Именно с тези въпроси се занимаваха участниците в семинара. Лектори бяха водещи в областта английски и холандски юристи, а тематично за място на провеждане бяха избрани конферентните зали на “Wiener Musikverein”.

Първият панел беше посветен на общи въпроси, засягащи Art law, като началото на неговата съвременна регулация в Европа и регулацията на пазарите на изкуство.

Бяха разгледани актуални в момента в тези среди съдебни казуси, като например този за връщането на произведения на изкуството, предоставени на холандски музей от водещи музеи в Крим. След анексирането на областта, Киев претендира да запази произведенията като украинско културно наследство. Първоинстанционният съд на ЕС, позовавайки се на Хагската конвенция от 1954 и на Конвенцията на UNESCO от 1970г. решава спора в полза на Украйна.

Вторият панел беше посветен на връзката между пазарите на изкуство и прането на пари.

Разисквани бяха последните промени в регулацията на тази материя на държавно и европейско ниво. Сериозно беше засегната ролята на юристите в този тип сделки и по-специално проблемите, които възникват както от гражданско, така и от наказателно-правна гледна точка във връзка с желанието на някои купувачи да запазят самоличността си анонимна.

Обсъдиха се възможности за представяне както на български творци, така и на аукционни къщи и посредници на водещите пазари на изкуство в Лондон, Париж, Берлин, Атина, Амстердам и Барселона.