"Всички спорове отнасящи се до настоящия договор (споразумение) ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник."